castellano

azalakokapenazerbitzu juridikoakestekakharremanetarako
Sendón Abokatuak
zuzenbide laboraladerecho del deporte
Sendón Abokatuak

Sendón Abogados
Laneko eta Gizarte Segurantzako Zuzenbidea§ Lan kontratuen erredakzioa.

§ Kopuru eta eskubideen erreklamazioak.

§ Kaleratzeak eta zigorrak. Laneko diziplina araubidea.

§ Lan baldintzen aldaketa handia.

§ Baimenak eta lan-utzialdiak.

§ Gatazka kolektiboak.

§ Enplegu Erregulazio Espedienteak.

§ Ezgaitasunak.

§ Pentsioak.

§ Gizarte Segurantza.

§ Goi Zuzendaritzako Kontratuak.
Sendón Abokatuak
secretaria@sendonabogados.com ohar legala castellano